Stallen vår er et gammelt fjøs som er ombygd til stall.

 

Her er det plass til 5 store hester og 3-4 ponnier

Vi har 2 hester og en ponni selv.

Resten av stallplassene leier vi ut.

Vi har bare barfothester på stallen.

 

 

 

                                    


Heste-bokser

                                                


Ponni-bokser


Luftegården                                             

                                                                    


 

                           


Berry på ridebanen

                             

 

 


 


Tørre fine oppgrusa luftegårder